Spegelglas

Är floatglas belagt med silver och en skyddande lack. Spegelglas används mestadels i inredningssamanhang och möbeltillverkning. Spegelglas produceras som standardprodukt i tjocklekarna 2, 3, 4 och 6 mm. Speglarna levereras förpackade i lådor eller som storformat.

Vidare erbjuds spegelglaset i olika färger. Vanligt är då att man belägger färgat floatglas som t ex grå, grön eller brons med silver. Förutom silver kan man också använda guld koppar eller platina för att skapa färger eller andra effekter i spegelglaset.

Isolerglas kan tillverkas för de mest skiftande ändamål. Huvudsakligen byggs glaset upp med två, tre eller fyra rutor sammanfogade med en mellanliggande torkmedelsfylld aluminiumprofil. Några exempel på olika isolerglasvarianter: Detta är en s.k. ljudruta, vilken är uppbyggd av tre stycken olika glasskikt, där de olika glasen är 4, 5, respektive 6 mm tjocka. Dessutom är distansprofilerna av olika tjocklek. Detta medför att ljudvågornas väg genom isolerglaset försvåras högst avsevärt.