Ljudglas

Ljudreduktion från vanligt förekommande störande trafikbuller, musik etc. Den under de senaste åren tilltagande trafikintensiteten har medfört att kraven på "tyst miljö" har fått ökad prioritet.