Energiglas

Energiglas eller energisparglas som det i vissa fall kallas, är ett glas som har revolutionerat användandet av glas som fasadmaterial i alla slags byggnader.

Vad är energiglas?

Energiglas är enkelt uttryckt, ett vanligt 4mm fönsterglas, som har hård- eller mjukbelagts med ett skikt av metalloxid av t ex tenn. Skiktet är så tunt att det praktiskt taget är osynligt för ögat. Beläggningen på energisparglas är normalt färglös och påverkar inte färgupplevelsen genom glaset eller färgupplevelsen inomhus. Det finns även färgade/tonade energiglas. Beläggningen dämpar dock ljusinsläppet en aning, på samma sätt som ett extra glas i fönstret. Effekterna är emellertid så små att man knappt märker dem med blotta ögat, om man inte direkt jämför med en referensruta.

Vad gör energiglaset för Dig?

Förutom att en uppgradering från traditionella 3- eller 4mm fönsterglas, s k float- eller maskinglas, ger en högst märkbar energibesparing, kommer Du att få en helt annan rumskomfort än Du trodde var möjligt.