Brandglas

Med brandskyddsglas får du en effektiv barriär mot flammor, brandgaser och värmestrålning. Inte med något annat material än glas kan byggnadstekniska krav om brandsäkerhet uppfyllas samtidigt med genomsiktighet och ljusinsläpp. Brandskyddsglas ger helt enkelt en frihet för arkitektoniska idéer om öppenhet, ljus och rymd, utan att brandsäkerheten behöver åsidosättas.